PREZENTAREA ASOCIAȚIEI SAVOIR&FAIRE Vd’A

Savoir&FaireVd’A a luat ființă la Aosta în octombrie 2016, fiind prima asociație, independentă și democratică, a A.P. -Asistenți Personali- și a O.S.S. -Operatori Socio-Sanitari-, din Valle d’Aosta.

 

Asociația S&FVd’A s-a constituit pentru a realiza următoarele obiective:

1- primirea și ascultarea membrilor, pentru a le oferi sprijin în obținerea certificărilor și calificărilor, conform prevederilor legale;

2- facilitarea accesului la informațiile referitoare la activitățile A.P. și O.S.S., prin crearea unui site web dedicat și deschiderea unui birou de secretariat disponibil membrilor;

3- facilitarea învățării limbii italiene pentru consolidarea capacităților de înțelegere și conversație;

4- extinderea cunoștințelor prin cursuri de formare, conferințe științifice, vizite educaționale în sectoarele sanitar, al asistenței sociale, psihologic, juridic, al asigurărilor și birocratic, pentru completarea curriculum-ului vitae cu atestate actuale;

5- îmbunătățirea modului de gestionare a muncii, prezentarea cu încredere în fața noilor clienți, susținerea de interviuri de angajare, selecții și concursuri, cu pregătirea prealabilă;

6- prezentarea în Valle d’Aosta a imaginii moderne a operatorilor de asistență și ajutor, promovând alegerea unui îngrijitor sau asistent corespunzător de către familii, dar și a altor locații de îngrijire, publicând pe site-ul asociației numele și competențele persoanelor înscrise care și-au exprimat acordul în acest sens;

7- implicarea utilizatorilor, membrilor familiei, instituțiilor, mass-media în procesul de reînnoire și dezvoltare a profilurilor profesionale ale A.P. și O.S.S., dar și respectarea drepturilor, obligațiilor și principiilor etice;

8- oferirea de întâlniri de grup membrilor care își doresc acest lucru, dar și de discuții individuale pentru comparare și suport psihologic, necesare pentru a face față stresului, pentru a preveni epuizarea și pentru a menține echilibrul;

9- încurajarea unui sistem de întrajutorare între membri, culegând informații care să răspundă în primul rând nevoilor operatorilor străini care sunt departe de țările de origine și au dificultăți de integrare, care caută cazare în comun sau au probleme de sănătate neprevăzute și trebuie înlocuiți;

10- organizarea de evenimente de socializare și divertisment, utile pentru valorificarea caracteristicilor etnice, pentru schimbul intercultural, destindere și relaxare;

11- selectarea agențiilor, serviciilor și activităților comerciale pe teritoriul valdostan, care oferă acorduri și reduceri avantajoase pentru membri;

Savoir&FaireVdA se gândește numai la tine, cel care te gândești mereu numai la ceilalți!